CD TeaserDudaite Duet
00:00 / 04:03

© Ieva Dudaite | 2020

7 video pamokų paketą sudaro:

 • Pamokų įrašai su praktinėmis užduotimis (išklausykite bet kada Jums patogiu metu)

 • Taisyklingo sėdėjimo ir riešo formavimo metodika

 • Pianino struktūros reziumė 

 • Įvadas į natų rašto skaitymą

 • Pradmenys: nuo DO iki SI

 • Tempai, dinamika, artikuliacija, grojimas dviem rankomis 

 • Melodija ir pirmasis kūrinys

 • Pedalo naudojimo subtilybės

 • Daug papildomos teorinės tekstinės, audio ir video medžiagos

 • 7 video lessons consist of:

 • Lesson recordings with practical assignments (listen at any time convenient for you)

 • Methodology of correct sitting and wrist formation

 • Summary of piano structure

 • Introduction to reading sheet music

 • Beginners: from C to B

 • Tempi, dynamics, articulation, playing with both hands

 • Melody and your first piece

 • Subtleties of pedal use

 • Lots of additional theoretical textual, audio and video materials